کارگاه تولیدی برس خراسان تولید وعرضه کننده مستقیم برسهای صنعتی با کیفیت بالا و قیمت 

مناسب به تمامی شرکت ها،کارخانه جات،ارگان های دولتی وخصوصی و همچنین همکاران گرامی میباشد که با بیش از 10سال تجربه کاری ومشتری مدارانه در خدمت سفارش دهندگان گرامی به صورت کلی وجزئی در سراسر نقاط ایران همکاری نموده است واین همکاری بصورت مستمر ادامه دار میباشد.

کارگاه تولیدی برس خراسان تولید وعرضه کننده مستقیم ازجمله برسهای صنعتی استوانه،تخت،گرد،خطی،روتاری،نواری،تسمه ای طولی عرضی انواع ابعاد واشکال مختلف به صورت،کاشت،پرسی،بافتنی،تافتنی،با جنس های،نایلون،سیم،موی،علف سنباته و… .. . ایرانی و خارجی
جهت مصارف نظافت شستشو،گردگیری،سایش و….مورد استفاده قرار میگیرد.

برس صنعتی مشهد

برس خراسان